Blog

Gör en radonmätning i ditt hotell

Att driva ett hotell kan vara otroligt givande och ge dig chansen att möta människor från alla möjliga platser i världen. Dock kräver det ett extra ansvar för att se till att hotellgäster är säkra och trygga. Bristande säkerhet kan leda till negativa omdömen om ditt hotell med minskad ranking online och det vill du naturligtvis undvika.

Några enkla åtgärder som höjer säkerheten och tryggheten är:

  • Använd ett säkerhetssystem och installera säkerhetskameror.
  • Filtrera kranvattnet för att ta bort potentiella föroreningar.
  • Gör en mätning för att upptäcka radon.
  • Minska användningen av kemikalier eftersom det kan utsätta hotellgäster för hälsorisker.
  • Säkerställ att hotellet är fritt från mögel.

Underskatta inte faran med radon

Att upptäcka radon är mycket viktigt och bör inte underskattas. Faktum är att radon i inomhusluften är en stor hälsorisk och den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt beräkningar finns det i Sverige cirka 400 000 bostäder med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Dock är det svårt att upptäcka radon eftersom det är en radioaktiv gas som du varken kan se eller lukta.

Den goda nyheten är att du kan säga hejdå till radon och dålig luft med hjälp av Radea – ett miljöteknikföretag som hjälpt tusentals fastighetsägare att må bättre. Att beställa mätdosor och genomföra en radonmätning är det enda säkra sättet att få veta radonhalten i ditt hotell. Radea erbjuder dig att beställa kompletta paket för radonmätning där det ingår mätdosor, instruktioner, support och radonbesiktning om halterna är förhöjda. Kom ihåg att mätdosorna behöver ligga kvar på samma plats under två månaders tid och därefter skickar du tillbaka dem med deras portofria svarskuvert. Om hotellet skulle ha för höga halter kan det bli aktuellt med en radonbesiktning för att sänka halterna. Denna besiktning är kostnadsfri och ingår i de olika paketen för radonmätning du kan beställa.

Ett tips är att överväga produkten Corentium Home – ett digitalt instrument som ger dig en kontinuerlig övervakning av radonhalten i ditt hotell. Den kan i likhet med en termometer enkelt flyttas runt i hotellet för att ge dig en fullständig överblick.

fusion